Klest soojuspumbad

Tegutseme üle Eesti

Maaküte ja maasoojuspumbad on kaasaegsed ja keskkonnasõbralikud lahendused, mis võimaldavad hoonete kütte ja jahutamise jaoks kasutada Maa sisemuses peituvat looduslikku energiat. Need süsteemid põhinevad Maa pinnases ja kivimiskihis salvestunud soojusel, mis on pärit päikesekiirgusest, geotermilisest soojusest ning maapinna ja atmosfääri vahelisest soojusvahetusest.

Maaküte toimib põhimõttel, et maa-alune pinnas säilitab stabiilse temperatuuri aastaringselt, sõltumata väliskeskkonna kõikumisest. Maasoojuspump on seade, mis võtab maapinnas oleva soojuse ja muudab selle hoone kütmiseks või jahutamiseks sobivaks temperatuuriks. See protsess on tõhus ja ökonoomne, sest Maa sisemine soojus on alati kättesaadav.

Maaküte süsteemi põhikomponendid hõlmavad maasoojuspumpa, maapuhastit ja soojuskandjat (nt vesipõhist lahust). Maasoojuspump on seade, mis kasutab elektrienergiat, et tõsta madalama temperatuuriga soojus maa seest kõrgema temperatuuriga soojuseks, mida saab kasutada hoonete kütteks. Maapuhasti eesmärk on tagada soojuskandja optimaalne soojusvahetus maa pinnasega.

Maakütte eeliseks on selle stabiilsus ja sõltumatus välistemperatuurist. Suvel võib maasoojuspump töötada vastupidises suunas, võttes hoonest soojust ja viies selle maapinnale, tagades seeläbi siseõhu jahutamise. See muudab maakütte süsteemi mitmekülgseks ja efektiivseks aastaringselt.

Lisaks ökoloogilisele säästlikkusele on maaküttesüsteemid ka pikaajalise investeeringuna majanduslikult kasulikud, kuna need tagavad stabiilsed kütte- ja jahutuskulud ning vähendavad energiatarbimist. Maasoojuspumpade ja maakütte süsteemide kasutamine aitab kaasa keskkonnasäästlikule elustiilile, vähendades süsinikujalajälge ja sõltuvust fossiilkütustest.

Lisaks eeltoodule võib rõhutada mõningaid täiendavaid punkte maakütte ja maasoojuspumpade eeliste kohta:

  1. Pika eluea ja väikese hooldusvajadus: Maaküttesüsteemid on tuntud oma pika eluea ja minimaalse hooldusvajaduse poolest. Kuna põhiosa süsteemist asub maa all, on väiksemad kulumise ja vananemise mõjud, võrreldes näiteks väliskeskkonnas paikneva küttesüsteemiga.

  2. Madalad käituskulud: Kuigi maasoojuspump vajab elektrit, on selle efektiivsus märkimisväärselt suur. Maapinna stabiilne temperatuur võimaldab süsteemil töötada suurema efektiivsusega võrreldes traditsiooniliste küttesüsteemidega, mis sõltuvad välistemperatuuri kõikumisest.

  3. Võimalus integreerida sooja tarbevee süsteemiga: Maasoojuspumpi on võimalik kasutada ka sooja tarbevee tootmiseks, suurendades süsteemi üldist efektiivsust ja säästlikkust.

  4. Kohandatav erinevatele hoonetüüpidele: Maakütte süsteeme saab kohandada vastavalt erinevatele hoonetüüpidele ja nende energiavajadustele. See muudab need sobivaks nii elamute, ärihoonete kui ka tööstushoonete jaoks.

  5. Tugi taastuvenergia põhimõttele: Maakütte süsteemid toetavad taastuvenergia põhimõtet, kuna nad ammutavad energiat looduslikest allikatest, mis ei kahjusta keskkonda ega ole kohalike ressursside ammendumise ohus.

Kokkuvõttes on maakütte ja maasoojuspumpade süsteemid kaasaegsed, usaldusväärsed ning säästlikud lahendused, mis pakuvad märkimisväärseid eeliseid nii keskkonnale kui ka kasutajatele. Need on oluline samm säästva ja energiatõhusa tuleviku suunas.

Scroll to Top